امروز : شنبه 14 تیر 1399

بارگزاری 5800 جدول و گزارش در سامانه اطلاعات آماری استان تهران

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در سال جاری بیش از 5800 جدول و گزارش در سامانه اطلاعات آماری استان تهران بارگزاری شده است.

مسعود افشین در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از 5800 جدول و گزارش در سامانه آمار و اطلاعات استان تهران بارگزاری شده است.

همچنین امسال 888 روستا رفع مغایرت نقطه ای شده و با لیست وزارت کشور تطبیق داده شده است. در سال جاری کمیته ساماندهی آمارهای ثبتی ایجاد و 50 دستگاه اجرایی عضو شدند.

افشین گفت: در موضوع تهیه شاخص های پایش توسعه یافتگی و زیربنایی و اجتماعی هم 300 نفر روز کار کارشناسی شده است.