امروز : سه شنبه 28 خرداد 1398

نمکی: توسعه اجتماعی در کشور مغفول مانده است

معاون سابق علمی فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: نبود توسعه اجتماعی یکی از موضوعات مغفول توسعه در کشور است.

"سعید نمکی" در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، نبود توسعه اجتماعی را یکی از موضوعات مغفول توسعه در کشور دانست و اظهار کرد: در توسعه اقتصادی و زیرساخت ها کارهای بزرگی در کشور شده است، اما آنچه که توسعه را پایدار می کند توسعه در ابعاد اجتماعی و توسعه انسانی است. همچنان که مهمترین ابزار توسعه، نیروی انسانی است.

وی با بیان اینکه از مجموعه سازمان مدیریت تهران درخواست کردیم تا نقشه راهی برای توسعه تدوین کنند، افزود: برای پرداختن به این موضوع ابتدا باید به ریشه ها و سپس به شاخ و برگ ها پرداخت و عوامل توسعه اجتماعی را ارزیابی کرد.

نمکی پرداختن به ریشه ها، استفاده از مشارکت همه بخش ها و مشارکت مردم را مهمترین ارکان توسعه در یک کشور دانست و گفت: توسعه حتما باید بین بخشی باشد چرا که یک دستگاه به شکل جزیره ای نمی تواند در این مسیر گام بردارد. بنابراین توسعه با نادیده گرفتن مشارکت مردم و متولی کردن صرف دولت، موفق نمی شود.

معاون علمی فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: من معتقدم اگر تهران به عنوان پایتخت در مسیر توسعه پیش گام باشد قطعا این موفقیت در شهرهای دیگر هم تسری پیدا می کند.

وی افزود: حدود 28 سال پیش در معاونت بهداشت، پروژه "شهر سالم" را نوشته و در منطقه 20 تهران به شکل پایلوت آغاز کردیم. طرح بسیار موفقی بود و در پی آن  کشتارگاه بهمن تبدیل به فرهنگسرا شد. این طرح را در شهرهای شیراز، اصفهان، کاشان، تهران هم اجرایی شد و در 23  کشور در شرق مدیترانه به عنوان یک برنامه موفق مورد توجه قرار گرفت. 

انتهای پیام./