امروز : دوشنبه 27 خرداد 1398

«پیشوا» همچنان گلخانه ایجاد می کند

شهرستان پیشوا همچنان در ایجاد گلخانه پیشتاز است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در حالی بر اساس پیشران های توسعه شهرستان پاکدشت بعنوان پایتخت گل و گیاه تهران هدفگذاری شده که شهرستان پیشوا هم دارد بر اساس سند توسعه استان تهران در توسعه گلخانه ها قدم بر می دارد.

بر اساس این گزارش چند روز قبل 25 هکتار گلخانه در این شهرستان به بهره برداری رسید در حالی که از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۰هکتار گلخانه درسطح شهرستان پیشوا احداث شده که ۵۰هکتار آن درجهت احیا و مرمت و بازسازی بوده است.

این شهرستان با داشتن ۱۴۰۰هکتار زیر کشت گلخانه، بزرگترین شهرگلخانه ای است و حدود یک دهم گلخانه های کشور در این شهرستان قرار دارد.