امروز : دوشنبه 27 خرداد 1398

تامین بودجه و پیشرفت 70 درصدی پروژه آبخیزداری سدهای لتیان و لار

پیشرفت70درصدی پروژه های آبخیزداری با اعتبار 3 میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در حوزه های آبخیز سدهای لتیان و لار اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران عملیات مکانیکی در زیرحوزه های آبخیز امامه، کلوگان، لوارک، افجه و حسن دره روته از حوزه آبخیز سد لتیان شامل اقدامات خشکه چین به حجم 750 مترمکعب، سنگی – گابیونی به حجم 5 هزار و 782 مترمکعب، سنگی- ملاتی 4 هزار و 290 مترمکعب و مرمت سازه ها به حجم 700 مترمکعب و عملیات حفاظت و قرق در سطح یک هزار هکتار اجرایی شد.

این عملیات شامل عملیات بیولوژیک شامل کپه کاری در سطح یک هزار و 200 هکتار در زیر حوزه های آبخیز امامه و لوارک از حوزه آبخیز سد لتیان انجام شده است. همچنین عملیات مکانیکی در زیر حوزه های آبخیز الرم و کمردشت از حوزه آبخیز سد لار شامل اقدامات خشکه چین به حجم 3 هزار و 604 مترمکعب، سنگی – ملاتی به حجم 700 مترمکعب به مرحله اجرا درآمده است.
 
عملیات بیولوژیکی شامل کپه کاری در سطح 630 هکتار و حفاظت و قرق در سطح 500 هکتار در این دو زیر حوزه آبخیز انجام شده است.
 
بر اساس این گزارش عملیات آبخیزداری علاوه بر کنترل سیلاب و کاهش فرسایش خاک، موجب بهبود شاخص های پایداری آب و خاک و پوشش گیاهی می شود و تقویت سفره های آب زیر زمینی و بهبود معیشت ساکنین حوزه های آبخیز را به همراه دارد.