امروز : دوشنبه 27 خرداد 1398

خلاصه ای کوتاه از بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

خلاصه ای کوتاه از بودجه ریزی بر مبنای عملکرد همراه با جدول مقایسه ای خدمات در پنل تخصصی ارائه شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در حاشیه نهمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد که در دانشگاه الزهرا تهران برگزار شد ارائه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تحولی نوین در ادارات کل استانی سراسر کشور نوشته نوربخش عسکری و علی عشاقی توسط نوربخش عسگری معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با حضور کارشناسان ادارات و سازمان های مدیریت کشور در بخش جانبی کنفرانس عنوان شد.

نوربخش عسکری گفت: اهداف بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در بخش های ذیل تعریف می شود:

1) ارائه مبنایی برای پاسخگویی

2) تعیین نتایج قابل سنجش و مورد انتظار

3) افزایش کارایی و اثر بخشی

4) ایجاد ارتباط بین بودجه و و نتایج عملکرد برنامه

5) مدیریت عملکرد

6) شفاف سازی بودجه

به نوعی ساده تر در نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد چند سوال مهم پرسش می شود:

الف) چه چیزی برنامه ریزی شده است؟

ب) چه منباعی مورد نیاز است؟

ج) هزینه آن چقدر است؟

د) نتیجه نهایی چیست؟

بازهم اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم در نظام بودجه ریزی برمبنای عملکرد بودجه به «نتیجه» داده می شود نه به «هزینه»

حالا برای آغاز اجرای این طرح باید طبق مراحل ذیل انجام داد:

1) تشکیل کمیته راهبری استقرار

2) تشکیل کارگروه تخصصی استقرار در استان تهران

3) تشکیل کارگروه تخصصی جاری سازی استقرار در استانها

4) نصب و راه اندازی سامانه جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد استانی 

5) ورود اطلاعات 26 اداره کل استان تهران و شهرستان های استان

6) ورود اطلاعات ادارات کل سایر استانها و شهرستانها

7) بررسی اطلاعات وارد شده توسط سازمان مدیریت استانها

8) محاسبه قیمت تمام شده برنامه و خدمات دستگاه های اجرایی 

9) تدوین تفاهم نامه عملکردی

نکته قابل تامل اینکه تمامی این موارد و اجرای طرح بر اساس و مبتنی بر قوانین و مقررات کشور و قانون برنامه ششم توسعه است.

تمامی دستگاه های اجرایی استان باید عملکرد هزینه ای سالهای 95 و 96، هزینه ناخالص پرسنل سالهای 95 و 96، محرک های هزینه، تعداد خدمات، درصد تخصیص خدمات به مراکز فعالیت اصلی را ارائه دهند.

بر اساس گزارش ها 2103 نفر آموزش دیده و 880 خدمت احصا شده است.