امروز : دوشنبه 27 خرداد 1398

جایزه بلوغ "بودجه ریزی برمبنای عملکرد" به سازمان مدیریت تهران اهدا شد

در نهمین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی برمبنای عملکرد، جایزه بلوغ بودجه ریزی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران رسید.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، در مراسم اختتامیه نهمین "کنفرانس بین المللی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد"، تندیس جایزه "بلوغ"، "بودجه ریزی بر مبنای عملکرد" به دلیل طراحی و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از سوی "عادل آذر" دبیر علمی کنفرانس به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اهدا شد.

انتهای پیام./