امروز : دوشنبه 27 خرداد 1398

عکس| پنل استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در استان ها

پنل استقرار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در استان ها به ریاست نوربخش عسکری معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.