امروز : سه شنبه 28 اسفند 1397

عکس| پنل استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در استان ها

پنل استقرار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در استان ها به ریاست نوربخش عسکری معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.