امروز : سه شنبه 28 خرداد 1398

ترکی اعلام کرد؛

جزئیات لایحه بودجه 98 استان تهران و تفاوت آن با سال گذشته

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران جزئیات لایحه بودجه سال 98 و 97 استان تهران را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، "نعمت اله ترکی" در پانزدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران با اشاره به کلیات لایحه بودجه سال 98 اظهار کرد: کل اعتبارات تملک سرمایه ای و هزینه ای این استان در سال 97 به دو هزار و 315 میلیارد و 115 میلیون تومان می رسید که از این رقم فقط 34 درصد(7 هزار و 923 میلیارد تومان) تخصیص یافت. این در حالی است که جمع کل اعتبارات هزینه ای یا عمرانی این استان در لایحه بودجه سال 98 ، 814 میلیارد تومان پیش بینی شده که این رقم برای سال 97، 659 میلیارد تومان بود.

وی با بیان اینکه سه نوع پروژه ملی، ملی استانی شده و استانی در هر استان اجرا می شود، افزود: اعتبار مصوب ملی تهران برای سال 98، 853 میلیارد پیش بینی شده است در حالی که این رقم در سال 96 به یک هزار و 466 میلیارد تومان و در سال 97 به 665 میلیارد تومان می رسید.

ترکی همچنین به جمع کل درآمدهای استانی و اختصاصی پیش بینی شده برای استان تهران در لایحه بودجه سال 98  اشاره و میزان آن را 61 هزار و 114 میلیارد تومان اعلام کرد. این درحالی است که این رقم در سال 96، 43 هزار و 185 میلیارد تومان و برای سال 97، 50 هزار و 728 میلیارد تومان بوده است.

وی با اشاره به رشد 18 درصدی اعتبارات تملک دارایی استان تهران در سال 98، افزود: جمع کل اعتبارات تملک سرمایه ای در لایحه سال 98 ،یک هزار و 950 میلیارد تومان پیش بینی شده است. این رقم در سال 96، یک هزار و 650 میلیارد تومان بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: پروژه های ملی استانی شده که تخصیص بودجه آنها از سوی دستگاه های ملی و اجرا با سازمان های استانی است، برای سال 98 استان تهران رقم 188 میلیارد تومان پیش بینی شده است. این رقم در بودجه سال 96 به 247 میلیارد تومان و در سال 97 به 157 میلیارد تومان می رسید.

ترکی ادامه داد: اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای استان تهران در لایحه بودجه سال 98، 210 میلیارد تومان پیش بینی شده در حالی که این رقم در سال 96 به 335 و در سال 97 به 166 میلیارد تومان می رسید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: از کل اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای مصوب شده برای این استان در سال 96، 63 درصد و برای سال 97 ،46 درصد تخصیص یافته است.

ترکی افزود: در سال 98 کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای بدون اعتبارات ملی معادل سه درصد و با احتساب کل اعتبارات ملی پنج در صد از کل درآمدهای استان است.

انتهای پیام./