امروز : یکشنبه 03 شهریور 1398

آغاز آسیب شناسی نظام اداری استان تهران؛ ورود دانشگاه و نخبه های علمی

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از آغاز برنامه پژوهشی آسیب شناسی نظام اداری استان تهران خبر داد.

"علی شیرین" در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، از آغاز آسیب شناسی نظام اداری استان تهران، خبر داد و اظهار کرد: در جلسه کمیته علمی پژوهشی شورای راهبری توسعه مدیریت استان تهران، 12 جلسه درباره انجام کار پژوهشی برای آسیب شناسی نظام اداری استان تهران متناسب با برنامه ششم توسعه بحث و مقرر شد طرح پیشنهادی آسیب شناسی به سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه کشور ارسال شود.

وی از فراخوان انجام این کار پژوهشی و محول کردن آن به دانشگاهیان برجسته خبر داد و گفت: پس از فراخوان کمیته علمی پژوهشی شورای راهبری، پروپزال ها بدون نام داوری شده و یک پروپوزال برای ساختار و یک پروپوزال برای نیروی انسانی انتخاب میشود. پس از انتخاب و تامین اعتبار کار پژوهشی آغاز شده و ممکن است تحقیقات و انجام کار هر کدام از آن ها 6 ماه به طول بیانجامد.

وی با بیان اینکه انجام این کار پژوهشی کاری سخت و گسترده است، افزود: آسیب شناسی این نظام در مرحله اول از طریق بررسی دو متغیر نیروی انسانی و ساختار اداری است، اگرچه زیرسیستم های نظام اداری، فرهنگ اداری، استراتژی و خط مشی های اداری هم مهمترین متغیرهای نظام اداری هستند اما به دلیل گستردگی و پیچیدگی کار در قدم اول این دو متغییر بررسی می شود.

معاون توسعه و سرمایه انسانی سازمان مدیریت استان تهران درباره دلایل سختی این کار پژوهشی گفت: هر گروه پروهشی باید ساختار اداری را در سطح همه بخش های برنامه توسعه ای استان با تاکید بر برش شهرستانی مورد آسیب شناسی قرار دهد، تا با توجه به اختیارات و وظایف هر سازمان به این پرسش پاسخ دهد که آیا چنین ساختاری می تواند برنامه ششم توسعه را پیش ببرد یا خیر؟ 

به گفته وی این اقدام اولین بار است و تاکنون در کشور چنین آسیب شناسی دقیق و جزئی از نظام اداری انجام نشده است.

شیرین درباره نحوه انجام کار پژوهشی گفت: هر گروه پژوهشی بر روی یکی از این متغیر ها کار می کند. گروه ها باید در این کار پژوهشی، پیشران های توسعه ای ویژه هر شهرستان را در نظر بگیرند. در هر دو متغیر، باید رابطه دستگاه های شهرستانی و برنامه های توسعه با استان و روابط میان دستگاهی و فرادستگاهی دیده شود. برای مثال ساختار سازمان گردشگری در سطح شهرستان در ارتباط با اداره کل و دولت در سطح ملی چگونه است؟ اضافه بر آن، عناوین بخش های متفاوت برنامه ششم( تولیدی، فرهنگی،اجتماعی، زیربنایی و ..) باید مد نظر قرار داده شود.

گفتنی است؛ کمیته علمی_پژوهشی شورای راهبری توسعه مدیریت استان متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، معاونت هماهنگی برنامه و بودجه، مدیر مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، اساتید برجسته از دانشگاه تربیت مدرس، موسسه عالی آموزش و پژوهش، دانشگاه تهران و مدیران باتجربه بازنشسته سازمان امور اداری استخدامی کشور با دانش مدیریتی و است.

انتهای پیام./