امروز : سه شنبه 28 خرداد 1398

چرا جرایم رانندگی فقط به شهرداری تهران باید واریز شود؟

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با انتقاد از برخی نحوه بودجه ریزی ها گفت: چرا جرایم رانندگی فقط به شهرداری تهران باید واریز شود؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نعمت الله ترکی در جلسه دیدار مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با محسنی بند پی استاندار جدید تهران گفت: بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بودجه ریزی سنتی را پشت سر می گذارد برای همین در استان تهران آمدیم تمام خدمات دستگاه های جرایی را احصا کردیم و از 26 دستگاه 880 خدمت احصا شد. 

وی افزود: هم اکنون اعتبارات ملی استان تهران 1850 میلیارد و مصوبات استانی 211 میلیارد که با بودجه جای در کل باید گفت بودجه تهران سالی 2500 میلیارد تومان است در حالی که درآمد استان تهران 50 هزار میلیارد تومان است.

حالا در بودجه سال آینده این رقم به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده ما چه انگیزه ای برای درآمد تهران داشته باشیم وقتی از این مالیات سهمی برای تهران دیده نشده است. 

ترکی گقت: موضوع دیگر 5000 میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده تهران است که باید 70 درصد آن به شهرداری ها و دهیاری ها تقسیم شود اما وقتی نظارت بر این هزینه کرد نباشد به درستی این پول توسعه ساز نخواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به جرائم راهنمایی و رانندگی تهران گفت: چرا کل این پول باید به شهرداری تهران برسد و ۴۲ شهردای استان تهران بی نصیب هستند.