امروز : سه شنبه 28 خرداد 1398

۱۱ دستگاه اجرایی تهران از کار عمرانی منع شدند

معاون نظام فنی و عمرانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: با مصوبه شورای فنی و عمرانی ۱۱ دستگاه اجرایی را از وزود به هرگونه پروژه های عمرانی منع شدند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران قوامی نژاد در جلسه دیدار مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با محسنی بند پی استاندار جدید تهران گفت: بخش مهمی از برنامه ها با اجرای پروژه های عمرانی در استان تهران محقق می شود. در گذشته 18 دستگاه اجرایی متولی پروژه های عمرانی شده بودند حتی سازمان اوقاف و هواشناسی هم کار عمرانی می کردند در حالی که این مهم برعهده سازمان نوسازی و راه و شهرسازی است.

وی افروز: استان تهران نخستین استانی است که در سال ۱۳۹۶ با مصوبه شورای فنی و عمرانی ۱۱ دستگاه اجرایی را از وزود به هرگونه پروژه های عمرانی منع کرد و در سال ۱۳۹۷ پروژه بزرگ و تخصصی BIM را پایه گذاری کرد. با بیم ما مدیریت پروژه ها همراه با نقشه مختصات دقیق از کار داریم و ما برآورد دقیق از اجرای پروژه ها داریم. این مهم هم اکنون با همکاری دانشگاه علم و صنعت و شریف در حال تدوین است.