امروز : پنجشنبه 06 تیر 1398

تهران بهشت سوداگری اراضی| آقای استاندار حاشیه نشینی یک چالش بزرگ است

معاون توسعه و برنامه ریزی استان تهران می گوید: ساخت و ساز های غیرمجاز از دیگر چالش های استان تهران است که می توان به جرات گفت تهران بهشت سوداگری اراضی شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران شهرام عدالتی در جلسه دیدار مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با محسنی بندپی استاندار جدید تهران گفت: مشکلات زیادی تهران را در برگرفته اما حاشیه نشینی یکی از مهمترین مشکلات کنونی پایتخت است.

وی افزود: در حالی که متوسط افزایش جمعیت در کشور 1.2 درصد است اما این آمار در تهران عدد 1.72 درصد را نشان می دهد که پیش بینی می شود که این عدد به ۲ درصد هم می رسد.  نکته دیگر موضوع مهاجرت زیست محیطی به تهران است بعنوان مثال در سال های اخیر شاهد مهاجرت ۷۰۰ هزار نفری شهروندان خوزستانی از این استان بوده ایم و این عدد بالا یا پایین تر در برخی دیگر از استانها دیده می شود.

عدالتی گفت: ساخت و ساز های غیرمجاز از دیگر چالش های استان تهران است که می توان به جرات گفت تهران بهشت سوداگری اراضی شده که همین ضربه محکمی به اقتصاد پایتخت و آمایش سرزمینی می زند.