امروز : پنجشنبه 06 تیر 1398

جلسه مهم تعیین و تکلیف وضعیت معادن استان تهران

معاون سازمان مدیریت تهران گفت: هفته آینده طی جلسه ای با اتحادیه صنفی و راه و شهرسازی و صنعت و معدن، آینده معادن تهران در آن بر اساس سند آمایش استان مشخص می شود.

شهرام عدالتی در گفتگو با پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از ساماندهی معادن پایتخت خبرداد و گفت: متاسفانه معادن تهران از نظر زیست محیطی آثار نامطلوبی برای تهران داشته اند و بهره برداران مسیر رودخانه های تهران را طوری برداشت کردند که موجب گودال های 50 تا ۶۰ متری شده است. این رویکرد کاسب کارانه ضمن تهدید شدید محیط زیست استان، موجب ایجاد کانون های محلی ریزگردها و تبعات آن بر آلودگی هوا شده است.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در قانون برنامه ششم و سند توسعه استان تهران تصمیمات خوبی برای معادن گرفته شد و در استان ها شورای معادن شکل گرفته است.

عدالتی اظهار کرد: بدون تردید تدوین سند توسعه معادن استان براساس رهیافت های آمایش فرصت مغتنمی است  که می تواند در عرصه موجود و متشتت، بهره برداری های غیراصولی از منابع طبیعی را متوقف و ساختاری نوین را پیشروی معادن استان قرار دهد.

انتهای پیام./