امروز : یکشنبه 03 شهریور 1398

بررسی طرح پژوهشگاه زیست فناوری برای مقابله با ریزگردهادر سازمان مدیریت

دومین جلسه بررسی طرح پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برای مقابله با ریزگردها برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، دومین جلسه بررسی طرح "تثبیت زیستی خاک با هدف مهار ریزگردها" به ریاست "نعمت اله ترکی" رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، حضور مدیرکل منابع طبیعی استان تهران، مدیرکل محیط زیست استان تهران، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت تهران و جمعی از مدیران پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در سالن جلسات سازمان مدیریت تهران برگزار شد.

گفتنی است؛ مسئله محیط زیست از جمله مهار ریزگردها یکی از 16 چالش اساسی استان تهران است که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرح دانش بنیان مرکز زیست فناوری مبنی بر طرح" تثبیت زیستی خاک با هدف مهار ریزگردها" کاری تحقیقی و پژوهشی است که بررسی آن از سوی اعضای جلسه هر 15 روز یکبار انجام می شود. در صورت موثر بودن آزمایشات این مرکز، این طرح تصویب و به عنوان ایده جدید و موفق در  بخش های مختلفی از مناطقی که درگیر گرد و غبار هستند اجرایی می شود.

انتهای پیام./