امروز : سه شنبه 28 خرداد 1398

عکس|هشتمین "بولتن خبری" سازمان مدیریت تهران منتشر شد

هشتمین "بولتن خبری" سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در هشتمین شماره روزنامه دیواری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، خبر گفتگوی رئیس سازمان مدیریت در برنامه تهران 20، گفتگوی معاون توسعه و برنامه ریزی و رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی با رادیو تهران، گفتگو با معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و ... منتشر شده است.

فایل PDF بولتن را اینجا دانلود کنید./