امروز : یکشنبه 03 شهریور 1398

عکس| گفتگوی مینا افشاری با نعمت الله ترکی

مینا افشاری خبرنگار ایرنا با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در محورهای سند توسعه استان و برنامه های سازمان برای تهران گفتگو کرد.