امروز : یکشنبه 03 شهریور 1398

اعضای هیات مدیره مجمع خیرین اشتغال و کارآفرین استان تهران انتخاب شدند

با حضور نعمت الله ترکی و برگزاری جلسه مجمع خیرین اشتغال کشور اعضای هیات مدیره مجمع خیرین اشتغال و کارآفرین استان تهران انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اعضای هیات مدیره مجمع خیرین اشتغال و کارآفرین کشور در جلسه ای با حضور تعدادی از نخبگان و کارآفرینان پایتخت به ریاست نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با هدف ایجاد مجمع خیرین اشتغال و کارآفرین استان تهران تشکیل جلسه داد.

در این جلسه پس از تبیین و تصویب اهداف مجمع اعضای هیات مدیره و هیات موسس جهت اقدامات قانونی ثبت مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند.
نعمت الله ترکی
علی عشاقی
محمدرضا هاشم زاده
سید مهدی نوربخش
مجید سیاری
غلامحسین سقایی
سید علی نوابی
رحیم بهمنی جلیلیان زنگنه
فرشته محمودی
نرگس خبازها
ابولفضل محمدی قدیم
همچنین آقایان علیرضا جهانگرد و مهدی افراسیابی بعنوان بازرس انتخاب شدند.