امروز : یکشنبه 03 شهریور 1398

ترکی: در تهران و ایران بیکار نداریم| یا اهل کار نیست یا حرفه نمی داند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در تهران و ایران بیکار نداریم اگر باشد یا اهل کار نیست یا حرفه نمی داند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نعمت الله ترکی در  نخستین جلسه مجمع خیرین اشتغال و کارآفرینان استان تهران گفت: شما نه وظیفه ذاتی داشتید و نه دستوری داده شده و تمام اعمال و اقدامات شما خیرخواهانه و خدایی است اما باید بگویم که تهران شرایطش با سایر استانها متفاوت است برای همین درخواست دادم مجمع خیرین اشتغال و کار آفرین استان تهران تشکیل شود.

وی افزود: نرخ اشتغال در استان تهران 65 درصد در بخش خدمات و 30 درصد در بخش صنعت و معدن و 5 درصد کشاورزی است. چون تهران در بخش خدمات بیشترین درصد اشتغال  را دارد موجب می شود بیکارهای سایر استانها به سمت تهران بیایند چون فرد با یک موتور سیکلت در کوتاه مدت در تهران صاحب درآمد و اشتغال  شده و می تواند روزی 100 هزارتومان درآمد داشته باشد. همچنین در تهران ما 650 هزار واحد صنفی و 5000 واحد صنعتی داریم که همان 30 درصد را شامل می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اظهار کرد: اشتغال در تهران به  ۲ قسمت تحصیلکرده ها و سایر تقسیم می شود که مشاغل خانگی و سایر بخش عمده ای از اشتغال تهرانی ها است. به جرات باید گفت فرصت های زیادی در تهران داریم برای همین به بخش خصوصی رجوع کردیم و دولت باید فقط پشتیبانی کند.
در ایران کسی بگوید بیکار هستم درست نیست چون فرد یا اهل کار نیست یا حرفه نمی داند یا اینکه نمی تواند چطور خود و ایده هایش را معرفی کند و الا کار در ایران زیاد است. با این حال این مجمع می تواند با حمایت دولت نقش موثری در احیای صنایع و توسعه اشتغال و کارآفرینی نقش داشته باشد.