امروز : شنبه 14 تیر 1399

انعقاد تفاهم نامه سازمان مدیریت با دانشگاه علوم پزشکی ایران

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری از انعقاد تفاهم نامه سازمان مدیریت با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران خبر داد.

"محمد رضا همایی" در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، با اعلام این خبر، اظهار کرد: این تفاهم نامه به منظور  تهیه پیشوست علمی برای برنامه های اداره کل بهزیستی استان تهران و حل چالش های اجتماعی و آسیب های اجتماعی مربوطه منعقد شد.

وی افزود: در جلسه انعقاد این تفاهم نامه مقرر شد تا اداره کل بهزیستی استان تهران و دانشگاه علوم پزشکی برای اجرای برنامه ششم توسعه استان تهران در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی در 4 محور اعتیاد، طلاق، کودکان کار و خیابان و زنان سرپرست خانوار همکاری کنند.

 به گفته همایی، اداره کل بهزیستی برنامه کاهش آسیب های اجتماعی استان را که در قالب کمیته تقسیم کار ملی کاهش آسیب های اجتماعی با همکاری 30 دستگاه دیگر تهیه کرده و برنامه های عملیاتی آن به همراه برش شهرستانی در اختیار دانشگاه قرار داده است تا هفه آینده بررسی می شود.

گفتنی است؛پس از بررسی برای شیوه همکاری و نظارت برنامه ها تفاهم نامه ای سه جانبه میان بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی منعقد می شود.