امروز : پنجشنبه 27 دی 1397

گزارش تصویری| گفتگو با شهرام عدالتی معاون سازمان مدیریت تهران

شهرام عدالتی معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت تهران با حضور در اتاق خبر سازمان به سوالات پاسخ داد.