امروز : چهارشنبه 26 تیر 1398

گزارش تصویری| گفتگو با شهرام عدالتی معاون سازمان مدیریت تهران

شهرام عدالتی معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت تهران با حضور در اتاق خبر سازمان به سوالات پاسخ داد.