امروز : یکشنبه 03 شهریور 1398

خبرگزاری ایرنا| شهرستان های تهران زیر سایه پایتخت محروم مانده اند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: علیرغم تمرکز جمعیت پنج میلیون و 500 هزار نفری کشور در شهرستان های این استان، بسیاری از خدمات و امکانات زیر ساختی در شهرستان ها وضعیت قابل قبولی ندارند و چنین فرصت هایی فقط در مرکز استان متمرکز شده است.

برای مشاهده و مطالعه خبر اینجا را کلیدک کنید./