امروز : چهارشنبه 26 تیر 1398

ترکی: پس انداز 2 میلیون تومانی هر تهرانی/قدرت خرید مردم منفی نشده است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: براساس داده های آماری در نقاط شهری مردم می توانند سالانه 2 میلیون تومان پس انداز داشته باشند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، "نعمت اله ترکی" در حاشیه نشست خبری با اصحاب رسانه درباره نرخ تورم در استان تهران و تاثیر نوسانات نرخ ارز در بازار اظهار کرد: بر اساس آمار معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت، نرخ تورم در مرداد ماه سال جاری حدود 28 درصد بود، این رقم با توجه به افزایش و کاهش نرخ ارز رخ داده و به معنای افزایش نیست. پیش بینی می شد با توجه به نوسانات بازار سرمایه و نرخ ارز برای ایجاد تعادل در استان و کشور به این عدد برسیم.

وی افزود: نرخ بیکاری در استان تهران سال گذشته 12 درصد بوده که در سال جاری 1 درصد افزایش یافته است. اما این در سطح استان تهران یکسان نیست و در شهرهای دیگر این عدد کمتر است. همچنین میانگین نرخ تورم در تهران افزایش را نشان می دهد که در شهر تهران بیشتر از شهرستان های دیگر است. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران درباره درآمد خانوارها و هزینه های خانوار استان تهران گفت: وضعیت درآمدی خانوار در طول یکسال براساس داده های آماری سالانه محاسبه می شود که به طور مستقیم از طریق آمارگیری از خانوارها انجام می گیرد. میزان درآمد خانوار در طول سال در استان تهران حدود 44 میلیون تومان و هزینه آن ها حدود 42 میلیون تومان ارزیابی شده است. در حوزه روستایی هم حدود 32 میلیون تومان درآمد خانوار روستایی و 25 میلیون تومان هم هزینه آن ها محاسبه شده است.

به گفته ترکی میزان درآمد و هزینه خانوار شهری و روستایی استان تهران نشان می دهد قدرت خرید مردم کمتر شده اما منفی نشده است و براساس این داده های آماری در نقاط شهری مردم می توانند سالانه 2 میلیون تومان پس انداز داشته باشند.

انتهای پیام./