امروز : یکشنبه 03 شهریور 1398

گزارش تصویری| تقدیر از رابطان آماری در دستگاه های اجرایی

تقدیر از رابطان آماری در دستگاه های اجرایی با حضور مسعود افشین معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.