امروز : سه شنبه 28 اسفند 1397

گزارش تصویری| تقدیر از رابطان آماری در دستگاه های اجرایی

تقدیر از رابطان آماری در دستگاه های اجرایی با حضور مسعود افشین معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.