امروز : یکشنبه 03 شهریور 1398

اجرای طرح آمارگیری قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در استان تهران

طرح آمارگیری قیمت تولیدکننده بخش های خدمات استان تهران اجرا شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران طرح آمارگیری «قیمت تولیدکننده بخش های خدمات» استان تهران درمهرماه 97 اجرا شد.

هدف این طرح ((تهیه شاخص قیمت تولید کننده خدمات در رده های مختلف به تفکیک دوره های زمانی فصلی و سالانه در سطح کل کشور. این رده ها عبارتند از: 1- تعمیرو نگهداری وسایل نقلیه موتوری 2- حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات 3- سایر واسطه گری های مالی 4- مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار 5- سایر فعالیت های خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی )) است که با شاخص های محاسبه تغییرات فصلی و سالانه شاخص قیمت تولید کننده نسبت به فصل، یا سال قبل به تفکیک رده های فوق . 2- محاسبه تغییرات فصلی شاخص قیمت تولید کننده نسبت به فصل قبل یا فصل مشابه سال قبل . 3- محاسبه تغییرات n  دوره فصل سال جاری نسبت به n دوره فصل مشابه سال قبل . 4- محاسبه تغییرات قیمت چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به چهار فصل مشابه دوره ی قبل بررسی و اجرا می شود.

این طرح آماری از سال 1388 تاکنون به شکل فصلی اولین ماه هر فصل بین یکم تا دهم انجام میشود.

بر اساس این گزارش، این طرح در مهرماه 1397، با مراجعه به 615 کارگاه از سوی 13 آمارگیر و یک کارشناس به روش الکترونیکی از طریق تبلت در استان تهران اجرایی و نتایج اطلاعات در سایت مرکز آمار به نشانی amar.org.ir قسمت داده ها و اطلاعات آماری بارگزاری شد.

انتهای پیام./