امروز : یکشنبه 03 شهریور 1398

اجرای طرح آمارگیری کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی استان تهران

طرح آمارگیری کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی استان تهران مهر ماه 97 اجرایی شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران طرح «آمارگیری از کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی (طرح قیمت روستایی)» استان تهران با هدف ((محاسبه شاخص هزينه زندگی(شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی) در نقاط روستایی)) با شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی درهرماه - شاخص اندازه گیری میزان تورم قیمت روستایی در مهرماه 97 انجام شد.

این طرح آماری از سال 1353 تاکنون، به شکل ماهانه از پنجم لغایت بیست و چهارم هر ماه انجام می شود.

بر اساس این گزارش این طرح در مهر ماه 1397 هم با تعداد 20 منطقه روستایی با 6000 قلم کالا به عنوان حجم نمونه با 3 آمارگیر و یک کارشناس و یک بازبین به روش پرسشنامه در استان تهران اجرایی و نتایج طرح در سایت مرکز آمار به نشانی amar.org.ir قسمت داده ها و اطلاعات آماری بارگزاری شد.

انتهای پیام./