امروز : یکشنبه 03 شهریور 1398

اجرای طرح آمارگیری از کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری استان تهران

طرح آمارگیری از کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری استان تهران مهرماه 97 برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران طرح آمارگیری «کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری» استان تهران با هدف ((محاسبه شاخص هزينه زندگی(شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی) در نقاط شهری )) و شاخص های قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در هر ماه- شاخص اندازه گیری میزان تورم قیمت شهری درمهرماه 97 اجرا شد.

این طرح آماری از سال 1374 تاکنون به شکل ماهانه یکم لغایت بیست و چهارم هر ماه انجام میشود.

بر اساس این گزارش، این طرح در مهرماه 1397 با تعداد 26 منطقه شهری با 17000 قلم کالا و 25 آمارگیر و یک کارشناس به روش پرسشنامه از خانوار در استان تهران اجرایی و نتایج اطلاعات در سایت مرکز آمار به نشانی amar.org.ir قسمت داده ها و اطلاعات آماری بارگزاری شد.

انتهای پیام./