امروز : سه شنبه 28 خرداد 1398

طرح آماری معادن در حال بهره برداری استان تهران اجرا شد

طرح آماری معادن در حال بهره برداری استان تهران با هدف برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی استان تهران اجرا یی شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران طرح آماری «معادن در حال بهره برداری» استان تهران با هدف (( با هدف تهیه اطلاعات جامع و بهنگام از ویژگیهای معادن در حال بهره برداری کشور، برای برنامه ریزی توسعه و سیاستهای اقتصادی و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای برنامه های توسعه به ویژه توسعه بخش معدن )) با شاخص تعداد معادن در حال بهره برداری کشور و استانها، تعداد نیرو کار در بخش معدن، میزان تولید معادن به تفکیک ماده معدنی، میزان سوخت و انرژی مصرف شده در بخش معدن و...به شکل سالانه انجام می شود.

این طرح آماری از سال 1361 تاکنون سالانه از خرداد ماه هر سال تا پایان شهریور همان سال انجام می شود.

بر اساس این گزارش این طرح در سال 1397 هم با 133 حجم نمونه از معادن و 6 آمارگیر و یک کارشناس و یک بازبین به روش پرسشنامه در استان تهران اجرایی و نتایج طرح در سایت مرکز آمار به نشانی amar.org.ir قسمت داده ها و اطلاعات آماری بارگزاری شد.

انتهای پیام./