امروز : یکشنبه 03 شهریور 1398

عکس های یادگاری از ماموران آمارگیر استان تهران

آنهایی که در سرما و گرما آمارها را برای توسعه کشور جمع آوری می کنند اما هیچ وقت در رسانه ها دیده نمی شوند.