امروز : یکشنبه 03 شهریور 1398

ستاد برنامه تقسیم کار ملی آسیب های اجتماعی استان تهران تشکیل شد

رئیس سازمان مدیریت تهران گفت: این ستاد با هدف کاهش آسیب های اجتماعی در استان تهران تشکیل شده و تاکنون سند بخش های طلاق، اعتیاد، کودکان کار و توانمند سازی زنان سرپرست خانوار برای اجرا نهایی شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ششمین جلسه تدوین سند آسیب های اجتماعی ذیل برنامه ششم توسعه استان تهران با حضور نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت تهران و مدیرکل بهزیستی استان و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار شد.

در این جلسه اعلام شد که برش شهرستانی در کنترل و کاهش طلاق تدوین شده و وظایف ار دستگاه در هر شهرستان مشخص است که در طول برنامه تا سال1400 به چه عدد و رقمی و هدفی برسند. بعنوان مثال سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه کاهش طلاق باید تا سال 97 به حدود 26 هزار نفر آموزش مهارت زندگی ارائه کند و به 25 هزار نفر هم آموزش خانوادگی بدهد که برای هر نفر در دوره 16 ساعته 95 هزار تومان اعتبار دیده شده شده است.یا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی باید به 42 هزار نفر آموزش مهارت زندگی ارائه کند.

ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اعلام کرد: ما باید در طول برنامه سالی یک میلیون نفر را برای کاهش طلاق آموزش دهیم. باید بهزیستی استان تهران به شهرستان ها و دستگاه ها برنامه را دقیق ارائه کند و از آن دستگاه خروجی را طبق برنامه مطالبه کند و افراد باید گواهی حضور و استفاده از آموزش ها را داشته باشند. 

ترکی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از تشکیل ستاد برنامه تقسیم کار ملی آسیب های اجتماعی استان تهران خبر داد و گفت: این ستاد با هدف کاهش آسیب های اجتماعی در استان تهران تشکیل شده و تاکنون سند بخش های طلاق، اعتیاد، کودکان کار و توانمند سازی زنان سرپرست خانوار برای اجرا نهایی شده است.

وی افزود: طبق برنامه ششم توسعه، سالی 5 درصد و در مجموع سالی 25 درصد آسیب های اجتماعی از جمله طلاق، اعتیاد، باید کاهش یابد. تامین مالی برنامه های آسیب های اجتماعی را سازمان مدیریت استان تهران برعهده داشته و مسئولیت آن با بهزیستی استان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه اجرا نکردن برنامه های این سند تخلف محسوب می شود، گفت:  سند آسیب های اجتماعی در فصل رفاه اجتماعی برنامه ششم توسعه قرار گرفته و قانون است.