امروز : یکشنبه 03 شهریور 1398

هفته آمار| «شهرری» 350 هزار نفر جمعیت با 96 هزار واحد مسکونی

سرشماری نفوس مسکن شهرستان ری به صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان ری این شهرستان دارای 3 شهر، 9 دهستان و 97 آبادی دارای سکنه است. سایر آمارهای این شهرستان به شرح ذیل است:

* جمعیت: 349700 نفر

* جمعیت شاغل: 36/5 درصد

*جمعیت بیکار: 2/3 درصد

* جمعیت محصل: 15/9 درصد

*جمعیت خانه دار: 32/4 درصد

*حداقل یک بار ازدواج کرده: 64/5 درصد

* بی همسر بر اثر طلاق: 1/3 درصد

* هرگز ازدواج نکرده: 35/5 درصد

* دارای همسر: 62/4 درصد

*تعداد واحد آپارتمانی: 50333واحد

* تعداد واحد غیرآپارتمانی: 45382 واحد

* آلونک و زاغه: 314 مورد

*املاک اجاره ای: 49/8 واحد

همچنین ریز سرشماری نفوس مسکن شهرستان ری به صورت نتایج تفصیلی در یک کتاب توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران منتشر شده است.