امروز : شنبه 04 خرداد 1398

عکس|گفتگو با معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت استان تهران

پرویز قوامی نزاد معاون نظام فی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با حضور در اتاق خبر درباره عملکرد گروه مشاورانو چیمانکاران و استراتژی BIM گفتگو کرد.