امروز : شنبه 04 خرداد 1398

ایجاد اتاق مجمع مشورتی جوانان استان تهران در سازمان مدیریت

اتاق مجمع مشورتی جوانان استان تهران در سازمان مدیریت تهران تشکیل و مقرر شد با سازمان مشارکت و مشاوره داشته باشند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اعضای مجمع مشورتی جوانان استان تهران با نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در ساختمان مصدق دیدار و گفتگو داشتند.

در این جلسه یک ساعته اعضای مجمع از ترکی درخواست داشنند تا اساسنامه مجمع را به تصویب شورای برنامه ریزی استان رسانده و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شود. همچنین درخواست داشتند که در موضوعات تحقیقاتی و مطالعاتی از ظرفیت جوانان بیشتر استفاده شود.

ترکی پس از استماع مشکلات و نقدها و درخواست های اعضا گفت: این مجمع یک نهاد مدنی است و در اصل 26 قانون اساسی به آن تاکید شده است. قطعا وقتی جامعه ای از سنتی به سوی مدرنیته در حال حرکت است تنش ها و مقاومتهایی هم در میان راه خواهد دید و نباید پا پس کشید. اگر شما جوانان جایی رفتید که برخورد خوبی با شما نشد دلزده نشوید و به کارتان برای توسعه کشور ادامه دهید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در این جلسه به موضوع برش شهرستانی برنامه ششم توسعه در استان تهران و تدوین پیشران های توسعه اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار است که در کشور این مهم محقق می شود و مدیران و دستگاه های اجرایی برای هر شهرستان برنامه ویژه ای بر اساس ظرفیت ها و چلش های آن شهرستان تدوین کرده و سند توسعه می نویسند.

ترکی اظهار کرد: هر که می آید می خواهد پول و بودجه بگیرد اما ما می گوئیم پول می دهیم اما برای برنامه ها و طرح های عالی که برای توسعه استان موثر است. اینجا سازمان مدیریت و برنامه ریزی است یعنی باید برنامه بلد باشید. اتفاقا از نیروهای جوان و نخبه هم بره برده و هم اکنون 16 سرباز فوق لیسانس در این سازمان خدمت می کنند. 

ما در این سازمان برای شما اتاقی را در نظر می گیریم تا از ظرفیت های شما استفاده کنیم اگرهم طرحی دارید حتما ارائه دهید. اسانامه هم قطعا در شورای برنامه ریزی برای تصویب ارائه می کنیم. در ضمن نماینده مجمع شما می تواند عضو شورای برنامه ریزی استان تهران باشد.

 

انتهای پیام./