امروز : یکشنبه 05 خرداد 1398

اراضی باغی نباید چند تکه شود/سطح بهره برداری از زراعت استان5 هکتار است

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران درجلسه بررسی چالش ها، مسائل و مشکلات بخش کشاورزی استان گفت: نگرانی ما در استان خردشدن اراضی زراعی و باغی است درحالی که یکپارچگی آن ها افزایش بهره وری را به دنبال دارد.

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران، نعمت الله ترکی در جلسه بررسی چالش ها، مسائل و مشکلات بخش کشاورزی استان تهران با محوریت یکپارچه سازی اراضی با ابراز نگرانی نسبت به خرد شدن اراضی زراعی و باغی گفت: یکپارچه سازی اراضی کشاورزی که سال ۹۵ به تصویب رسید، کاری جدید، بسیار مهم و ارزشمند است که باید با تلاش و جدیت اجرایی شود.

وی میانگین سطح بهره برداری زمین زراعی در استان تهران را ۵ هکتار اعلام کرد و گفت: این در حالیست که میانگین سطح بهره برداری در کشورهای اروپایی ۴۰ هکتار و در کشورهای آمریکایی ۱۳۷هکتار است؛ تنها یک میلیون هکتار از ۵۶میلیون هکتار سطح اراضی کشاورزی کشور یکپارچه شده است که اکثرا توسط سازمان ها و نهادها صورت گرفته است.

ترکی مدیریت یکپارچه را لازمه یکپارچه سازی اراضی دانست و افزود: آموزش و ترویج شبکه یکپارچه سازی، هدفگذاری دقیق و نظارت نیز از گام های عملیاتی کردن این دستورالعمل است.

وی با تاکید بر اینکه استان تهران الگوی کشور محسوب می شود، افزود: هرکاری در استان تهران قرار است انجام شود باید با دید ملی باشد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در این جلسه با بیان اینکه کشاورزی درآمد پایدار اما سود نسبتا کمی درمقایسه بابخش خدمات دارد، گفت: مرغوب ترین زمین ها از نظر کشاورزی در حاشیه شهرها واقع شده؛ به همین دلیل اراضی کشاورزی در ایران دچار خردشدگی است که با یکپارچه کردن این اراضی می توان به افزایش ارزش افزوده در این بخش دست یافت.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه شعار یکپارچه سازی بدون مشوق وانگیزه بی معنی است، گفت: عملیاتی کردن این طرح در استان تهران در سه فاز ایجاد مشوق های انگیزشی مثل کاهش حق بیمه پرداختی دراراضی یکپارچه کشاورزی یاارائه تسهیلات ارزان تربه آن و...، درنظرگرفتن منابع مالی و هدف گذاری متعارف به همراه برش استانی، شهرستانی و دهستانی باید صورت گیرد.

گفتنی است جلسه یکپارچگی و بهره وری اراضی کشاورزی استان تهران عصر امروز با حضور رییس و معاونان سازمان برنامه و بودجه استان تهران، رییس سازمان جهادکشاورزی استان و معاونان و مدیران و مدیرعامل شعب بانک کشاورزی استان، مدیرعامل آب منطقه ای استان، معاون مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و سایر اعضای این کارگروه در سالن جلسات جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

انتهای پیام./