امروز : سه شنبه 30 بهمن 1397

گزارش تصویری| جلسه رئیس سازمان مدیریت با مجمع مشاوران جوان استان تهران

مجمع مشاوران جوان استان تهران با نعمت الله ترکی دیدار و گفتگو کردند.