امروز : دوشنبه 27 خرداد 1398

گزارش تصویری| گفتگو با نوربخش عسکری

گزارش تصویری حضور نوربخش عسکری معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در اتاق خبر سازمان و گفتگو با خبرنگاران