امروز : سه شنبه 28 خرداد 1398

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران:

مهر|۴۸جایگاه عرضه سوخت در تهران تا پایان سال جاری آغاز به کار می‌کنند

تهران- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: ۴۸جایگاه عرضه سوخت در تهران تا پایان سال جاری آغاز به کار می‌کنند.

خبر خبرگزاری مهر را اینجا بخوانید.