امروز : سه شنبه 30 بهمن 1397

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران خبر داد؛

مهر| تدوین سند آمایش استان تهران نهایی شد

تهران- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از نهایی شدن تدوین سند آمایش استان تهران خبر داد.

متن خبر خبرگزاری مهر را اینجا بخوانید.