امروز : سه شنبه 30 بهمن 1397

برنا|پایان تدوین سند آمایش تهران/ چشم انداز سند 20 ساله است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از پایان تدوین سند آمایش استان تهران خبر داد.

متن خبر خبرگزاری برنا را اینجا بخوانید.