امروز : سه شنبه 28 خرداد 1398

برنا|حدود 600 هزار خانوار در استان تهران تحت سرپرستی زنان است

در جلسه تدوین سند آسیب های اجتماعی در استان تهران وضعیت و آمار زنان سرپرست خانوار و توانمندی آن ها بحث و بررسی شد.

متن خبر خبرگزاری برنا را اینجا بخوانید.