امروز : سه شنبه 28 خرداد 1398

دستور استاندار برای کاهش مصرف سوخت دستگاه های اجرایی تهران

استاندار تهران دستور داد تمامی دستگاه های اجرایی استان تهران 20 درصد مصرف سوخت را کاهش دهند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران چهل و چهارمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران صبح روز یکشنبه برگزار شد.

مقمی استاندار تهران گفت: اولویت باید این باشد که تعداد بیشتری از واحد های کشاورزی از سیستم گاز رسانی استفاده کنند و وزارت راه دستگاه های مرتبط باید در این امر هماهنگ باشند. مهم این است که در فصل زمستان با مشکل گاز مواجه نشویم.

استاندار تهران اظهار کرد: متاسفانه روز به روز مصرف سوختمان زیاد می شود. باید به مردم صحبت شود تا مصرف را بهینه کنیم. چرا باید حتی برای خرید نان هم با خودرو برویم؟ آلودگی هوا و مصرف بالای سوخت هزینه های زیادی برای کشور و مدیریت تهران دارد. آقای رئیس جمهور هم تاکید داشتند در همه زمینه ها 20 درصد مدیریت هزینه داشته باشیم.

مقیمی خطاب به مدیرکل اقتصاد و دارایی استان تهران گفت: خانم دهنادی این را ابلاغ کنید 20 درصد سوخت در ادارات و دستگاه های اجرایی کاهش یابد و ذیحساب ها این موضوع را پیگیری کنند.

استاندار تهران در مورد نقد یکی از اعضای بخض خصوصی حاضر در جلسه اظهار کرد: اگر بخش خصوصی و کانون های صنفی نقدی دارند مطرح کنند مثلا در این بانک یا در این سازمان و اداره این برخورد شده است تا به سرعت رسیدگی و موضوع را برطرف کنیم.