امروز : سه شنبه 30 بهمن 1397

گزارش تصویری|جلسه جمع بندی نهایی سند توسعه برنامه ششم استان تهران

جلسه جمع بندی نهایی سند برنامه ششم توسعه استان تهران با حضور معاونین بودجه و برنامه ریزی همراه کارشناسان دو معاونت در دفتر معاونت هماهنگی برنامه و بودجه استان تهران برگزار شد.