امروز : سه شنبه 28 خرداد 1398

رشد جمعیت تهران نگران کننده است/پایتخت زنانه تر می شود

معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: جمعیت شهر تهران با نرخ رشد 1.3 درصد آماری نگران کننده دارد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران "شهرام عدالتی" معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در جلسه تدوین سند توسعه شهر تهران گفت: شهر تهران با وسعت 1324 کیلومتر مربع و رتبه ششم سرزمینی در استان تهران را دارد و 8 میلیون و 737 هزار نفر جمعیت دارد که نرخ رشد، جمعیت 1.3 درصد است که این نگران کننده است.

*چالش تقسیمات کشور تهران در آینده

وی افزود: کریدور غرب تهران مهمترین کریدور بوده که هم منطقه 22 و هم منطقه 4 تهران را به شهرستان پردیس و استان البرز متصل می کنند. که در آینده با چالش قانون تقسیمات کشوری مواجه خواهیم شد چون قانون حریم پایتخت اجرایی نشد. سوال این است که این مسیر به کجا می رسد؟ اگر تهران قانون ویژه ای برای مدیریت سرزمینی نداشته باشد به شرایط نامطلوب تری می رسد. حالا سوال این است که آیا شهرداری تهران باید متولی این حریم باشد یا استانداری؟ باید سوال بنیادین پاسخ علمی و منطقی پیدا کرد.

*رتبه کیفیت تهران 128 و شاخص پویایی 177 جهان است

شهرام عدالتی اظهار کرد: تهران در رتبه بندی های جهانی 25 امین شهر پرجمعیت جهان است اما در رتبه کیفیت زندگی تهران رتبه 128 دارد و اتریش رتبه اول و دمشق رتبه آخر را دارد. آیا تهران به عنوان ام القرای جهان اسلام جایگاه مناسبی دارد؟ در شاخص های چشم انداز طرح جامع جهان تهران شهری سبز و امن و جهانی است اما در شاخص های شهرهای پویا رتبه 177 را داریم. این یعنی باید عزم جدی برای آینده تهران داشته باشیم. 

*آینده تهران چه می شود؟

عدالتی گفت: آنچه در آینده پایتخت باید دید این است که تهران از لحاظ جنسیت زنانه تر- پیرتر- از نظر آب و هوایی خشک تر – متنوع تر و هوشمند تر خواهد شد. در شهر تهران 1.5 میلیون نفر در بافت های فرسوده زندگی می کنند و 3720 هکتار از این شهر فرسوده است. حالا آسیب های اجتماعی، مدیریت واحد شهری، ترافیک، آلودگی هوا و غیره ... را هم در کنار چالش ها قراردهید. 

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: سناریوهای متعددی برای آینده تهران را در آمایش سرزمینی دیده ایم که ساماندهی تراکم زدایی و تمرکز زدایی محور اصلی کار است و برنامه های این سناریوها نوشته شده و آماده اجرا است.