امروز : سه شنبه 28 خرداد 1398

معرفی برترین دستگاه ها بدون پارتی بازی|معرفی فرماندار و کارمند نمونه

معاون توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اعلام کرد: روز شنبه در جشنواره شهید رجایی برترین دستگاه های اجرایی استان تهران معرفی می شوند.

علی شیرین در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در مورد نحوه برگزاری بیستمین جشنواره شهید رجایی استان تهران گفت: بیستمین جشنواره شهید رجایی استان تهران ساعت 16 روز شنبه 17 شهریور ماه در ساختمان استانداری تهران برگزار می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران دبیرخانه جشنواره و نعمت الله ترکی رئیس سازمان بعنوان دبیر و استاندار تهران بعنوان رئیس جشنواره هستند.

*منتخبان جشنواره شهید رجایی استان تهران

1) دستگاه های اجرایی که در شاخص های عمومی و اختصاصی بالاترین نمره را کسب کرده اند (4 دستگاه)
2) دستگاه های اجرایی استان تهران که در شاخص های عمومی نسبت به سال قبل رشد کرده اند. یعنی شاخص در سال 95 عدد 500 بوده و به بیش از 1500 رسیده است. (3 دستگاه)

3) دستگاه های اجرایی استان تهران که در یک موضوع کلیدی نظام موفق بوده اند. (اقتصاد مقاومتی) یک دستگاه

4) گروه هایی که (کارمندان و مدیران) برای موفقیت دستگاه های برتر موثر بوده اند. (هر دستگاه برتر 4 نفر)

5) دستگاه های اجرایی استان تهران که در شاخص های اختصاصی نسبت به سال قبل رشد داشته اند (3 دستگاه)
6) دستگاه هایی که در 5 گروه تخصصی حمایتی-سلامت و بهداشت| زیربنایی و تولیدی| عمومی و اجتماعی و قضایی| شرکت ها و بانک ها| علمی و فرهنگی و ورزشی| امتیاز بالایی کسب کرده اند.

* روش ارزیابی منتخبان جشنواره| 63 دستگاه اجرایی تهران ارزیابی شدند

شیرین اظهار کرد: از مهرماه سال 1396 تا تیرماه 1397 ارزیابی 63 دستگاه از 85 دستگاه اجرایی در دستور کار سازمان مدیریت قرارگرفت که دستگاه های اجرایی استان بر اساس تفاهم نامه میان دستگاه ملی با سازمان اداری و استخدامی کشور نهایی شده است از طریق دستگاه ملی خود شاخص های آنها تعیین و ارسال شد. تیم ارزیاب سازمان مدیریت هم از طریق تمامی اطلاعات کسب شده اقدام به ارزیابی نهایی کرد که در مجموع 20 ارزیاب در انتخاب برگزیدگان دخالت داشته اند.

* اهمیت برگزیدگان جشنواره در پرونده مدیران

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اظهار کرد: دستگاه های اجرایی و مدیران و کارکنان دستگاه ها برایشان اهمیت دارد که برتر شده اند و این لوح تقدیری که با امضای استاندار همراه با تندیس به آنها ارائه می شود در پرونده مدیران و دستگاه اجرایی ثبت خواهد شد و در آینده شغلی و ارتقای آنها موثر است.

*پارتی بازی و رانت نداریم

شیرین در پاسخ به اینکه آیا پارتی بازی یا رانت هم در برگزیده شدن مدیر و دستگاه امکان دارد گفت: شاید اشتباه در ارزیابی باشد و آن هم دستگاه می تواند درخواست بررسی دوباره دهد و حق اعتراض دارند اما پارتی بازی و رانت امکان ندارد چون تعدد ارزیاب داریم.

*کل اطلاعات ارزیابی را رسانه ای می کنیم

وی اعلام کرد: پس از پایان جشنواره نتیجه ارزیبابی دستگاه های اجرایی استان تهران به صورت فایل در از سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در اختیار عموم و رسانه ها قرار خواهد گرفت.

شیرین گفت در میان برگزیدگان چند فرماندار و بخشدار نمونه هم هستند که در روز مراسم معرفی می شوند. همچنین یک دستگاه هم بعنوان دستگاهی که با سازمان مدیریت تهران و استانداری تهران بیشترین تعامل را داشته معرفی و تقدیر خواهد شد.

ناگفته نماند که در فرایند ارزیابی شاخص های عمومی برخی دستگاه های اجرایی مانند ستاد اقامه نماز، استانداری تهران، اقتصاد و دارایی، محیط زیست و بهزیستی مشارکت دارند.

انتهای پیام./