امروز : سه شنبه 30 بهمن 1397

گزارش تصویری/ جلسه بررسی چالش های تهران با حضور نمایندگان پایتخت

جلسه بررسی چالش های تهران با حضور نمایندگان پایتخت در ساختمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.