امروز : چهارشنبه 26 تیر 1398

گزارش تصویری/ جلسه بررسی چالش های تهران با حضور نمایندگان پایتخت

جلسه بررسی چالش های تهران با حضور نمایندگان پایتخت در ساختمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برگزار شد.