امروز : سه شنبه 27 شهریور 1397

گزارش تصویری| گفتگو با فرماندار «پردیس» در تحریریه سازمان مدیریت

مرتضی حیدری فرماندار پردیس با حضور در تحریریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با خبرنگاران گفتگو کرد.