امروز : سه شنبه 01 آبان 1397

گزارش تصویری/بازدید سرپرست مدیر مالی، اداری از سازمان مدیریت تهران

علی کرمی پور، سرپرست جدید مدیریت مالی، اداری، پشتیبانی سازمان مدیریت تهران ازطبقات سازمان متبوع بازدید کرد.