امروز : یکشنبه 05 خرداد 1398

گزارش تصویری/دوره آموزشی «زندگی بر مبنای سبک دینی» برگزار شد

دوره آموزشی زندگی بر مبنای سبک دینی ویژه شاغلین زن سازمان مدیریت تهران برگزار شد.