امروز : پنجشنبه 27 دی 1397

گزارش تصویری/چهلمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران

چهلمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران به ریاست استاندار برگزار شد.