امروز : پنجشنبه 27 دی 1397

گفتگوی اختصاصی معاون آمار سازمان مدیریت تهران با روزنامه صدای اصلاحات

افشین معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با روزنامه صدای اصلاحات در مورد عملکرد حوزه فعالیت خود گفتگو کرد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران برای دریافت فایل این گفتگو اینجا را کلیک کنید./