امروز : یکشنبه 31 تیر 1397

گزارش تصویری/چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی در تهران برگزار شد

چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران مشترک با کمیته برنامه ریزی شهرستان تهران در ساختمان میرعماد برگزار شد.